2018 m. Bendrijos narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2018 m. Bendrijos narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

SODININKŲ BENDRIJOS,,RAPSAS“ BENDRIJOS NARIŲ
DĖMESIUI!
VYKDANT BENDRIJOS VALDYBOS 2018-07-11d. SPRENDIMĄ,
2018-07-29D.11VAL.SUSIRINKIMŲ AIKŠTELĖJE ĮVYKS BENDRIJOS NARIŲ
ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:
1.BENDRIJOS ĮSTATŲ TVIRTINIMAS.
2.BENDRIJOS VALDYBOS IR VALDYBOS PIRMININKO RINKIMAI.
3.BENDRIJOS REVIZINĖS KOMISIJOS (REVIZORIAUS,AUDITO) RINKIMAI.
REVIZINĖS KOMISIJOS PIRMININKO RINKIMAI.
4.VALDYBOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMAS.
5.REVIZINĖS KOMISIJOS (REVIZORIAUS) DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMAS.
5.KITI KLAUSIMAI.
Su dokumentų projektais galite susipažinti pas bendrijos pirmininką.
Nesant kvorumui, pagal LR sodininkų įstatymo 16str.10p., susirinkimas laikomas neįvykusiu. Pakartotinas bendrijos narių susirinkimas įvyks 2018-08-19d.(sekmadienį) 11val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Registracijos pradžia 10.30val.Kviečiame visus dalyvauti.

VALDYBA

Informacija sodininkams dalyvaujantiems susirinkime su įgaliojimais arba balsavimo perleidimo sutartimis:

Jei susirinkime negali dalyvauti pats bendrijos narys (sklypo savininkas), susirinkime už jį gali dalyvauti kitas asmuo, turintis įgaliojimą arba balsavimo perleidimo sutartį.
Nepamirškite, kad pagal LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 7 ir 16 d. ir LR Civilinio kodekso 3.135 str.
Bendrijos nario artimajam giminaičiui (artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys)) gali būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas;

– Sklypo bendrasavininkas, jei jis nėra artimas giminaitis ar sklypo savininko sutuoktinis turi turėti notaro patvirtinta įgaliojimą;

– Balsavimo teisės perleidimo sutartis patvirtinta notaro.
(Bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui.)