Bendrijos susirinkimas

Bendrijos susirinkimas

SODININKŲ BENDRIJOS ,,RAPSAS’’ BENDRIJOS NARIŲ DĖMESIUI!
VYKDANT BENDRIJOS VALDYBOS 2017-05-06 D. SPRENDIMĄ,
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 03 D. 11 VAL.SUSIRINKIMŲ AIKŠTELĖJE
ĮVYKS BENDRIJOS NARIŲ ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS.

D A R B O T V A R K Ė:

1.FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.
2.REVIZINĖS KOMISIJOS ATASKAITA PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.
3.FINANSINĖS ATASKAITOS TVIRTINIMAS.
4.REVIZINĖS KOMISIJOS ATASKAITOS TVIRTINIMAS.BENDRIJOS VALDYBOS PIRMININKO ATASKAITA APIE NUVEIKTUS DARBUS (2016-01-01 – 2016-12-31).
5.NARIO IR TIKSLINIŲ MOKESČIŲ NUSTATYMAS 2017-01-01-2017-12-31FINANSINIAMS METAMS.
6.PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS 2017-12-01 – 2017-12-31 TVIRTINIMAS.
7.BENDRIJOS VALDYBOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS.
8.REVIZINĖS KOMISIJOS NARIO IR ŠIOS KOMISIJOS PIRMININKO RINKIMAS.
9,VALDYBOS NARIŲ RINKIMAS VIETOJ ATSISTATYDINUSIŲ VALDYBOS NARIŲ.
10.KITI KLAUSIMAI:
10.1.SVEČIŲ PASISAKYMAI.
10.2.ŽEMĖS FORMAVIMO_PERTVARKYMO PROJEKTAS IR APMOKĖJIMAS MATININKUI UŽ DARBĄ.
10.3.APMOKĖJIMAS SANTECHNJKUI UŽ 2016-07 MĖN.UŽ DARBĄ.
10.4.AUTOMOBILIO KLAUSIMAS.
10.5.DĖL ĮSITERPUSIŲ SKLYPŲ IR NENAUDOJAMŲ KELIO ATKARPŲ PRIE SKL.NR.140,141,358 IŠSIPIRKIMO.
Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, pagal LR sodininkų įstatymo 16 str.10p., susirinkimas laikomas neįvykusiu. Pakartotinas sodininkų bendrijos narių susirinkimas įvyks 2017m.birželio17d.(šeštadienį)11val., toje pačioje vietoje,pagal tą pačią darbotvarkę.

Maloniai kviečiame visus bendrijos narius dalyvauti susirinkime.Registracijos pradžia 10.30val.

VALDYBA