Kvietimas mokytis Bezdonių “Saulėtekio” pagrindinėje mokykloje

Kvietimas mokytis Bezdonių “Saulėtekio” pagrindinėje mokykloje

PIRMOKŲ IR
VYRESNIŲ KLASIŲ MOKINIŲ
TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla kviečia
mokytis 1-10 klasių mokinius.
Mokykloje mokoma lietuvių kalba.
MES SIŪLOME:
– Pradinių klasių ir 5 klasių mokiniams nemokamą priežiūrą pailginto darbo grupėje iki 15.00 val. (nuo 15.00 val. iki 17.30 val. pagal susitarimą);
– Aukštos kvalifikacijos pedagogus;
– Logopedo, spec. pedagogo ir psichologo paslaugas;
– Kompiuterių klasę;
– Turiningą popamokinę veiklą (būreliai);
– Naujausius ugdymo vadovėlius ir priemones;
– Biblioteką;
– Bendruomenės išvykas po Lietuvą ir į kitas šalis.
Dokumentai priimami mokykloje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki
15.00 val. (telefonas: (8 5)2696422, mob.: 861695332, 867145430,
adresas: Geležinkelio g. 40, Bezdonys, Vilniaus r.).
Šiuo metu vyksta pasiruošimas mokyklos renovacijai (priestato
statybai).
Plačiau apie mūsų mokyklą galite sužinoti mokyklos svetainėje:
www.sauletekio.vilniausr.lm.lt, elektroninis paštas:
pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt
LAUKIAME JŪSŲ MŪSŲ MOKYKLOJE!