Informacija apie atliekų tvarkymą Vilniaus rajone esančiose sodininkų bendrijose

Informacija apie atliekų tvarkymą Vilniaus rajone esančiose sodininkų bendrijose

Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Maišiagalos, Nemenčinės, Paberžės, Riešės, Sudervės, Sužionių, Zujūnų ir Nemenčinės m. seniūnijose mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito, naudotų padangų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimą ir transportavimą į jų šalinimo vietas vykdo UAB „Nemenčinės komunalininkas“.
Juodžilių, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Rudaminos, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijose mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito, naudotų padangų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimą ir transportavimą į jų šalinimo vietas vykdo UAB „Nemėžio komunalininkas“.
Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami pagal viešai paskalbtą grafiką, bet ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių dydį parenkamas pagal susidarančių komunalinių atliekų kiekį ir konteinerių ištuštinimo dažnumą.
Sodininkų bendrijose konteinerių kiekį bei jų pastatymo vietą turi organizuoti bendrijos pirmininkas. UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ konteinerių užsakymus priima ne tik raštu bet ir telefonu, tačiau kadangi ne visu sodininkų bendrijų pirmininkai kreipęsi dėl konteinerių pastatymo, seniūnai kartu su komunalinės įmonės atstovais pastatė gyvenvietėse bendrus konteinerius, kuriais gali naudotis sodininkų bendrijų nariai.
Jeigu yra užtikrintas pravažiavimas prie namų sodo bendrijose, kuriose nesezoniškai, o nuolat gyvena gyventojai, leidus sodininkų bendrijos pirmininkui jie gali turėti individualius konteinerius. Šiuos konteinerius jie privalo pagal viešai paskelbtą grafiką išstumti į su komunaline įmone suderintą vietą, kitu atvejų konteineris nebus ištuštintas.
Pažymėtina, kad problemos dėl konteinerių pastatymo sodininkų bendrijose yra tik tose bendrijose, kurių pirmininkai nesikreipė, o komunalinės įmonės, seniūnijos ir Savivaldybės atstovams nepavyksta juos rasti, nes tu bendrijų nariai ne visada nori ir gali nuspręsi konteinerių kiekį bei jų pastatymo vietą.
Savivaldybės teritorijoje antrinės žaliavos surenkamos specialiais popieriui ir kartonui, plastikui, stiklui ir metalui skirtais konteineriais. Antrinių žaliavų konteineriai skiriasi savo spalva nuo konteinerių, skirtų mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti. Mėlynos spalvos konteineriai popieriui ir kartonui, geltonos spalvos konteineriai plastikui ir žalios spalvos konteineriai stiklui, metalui.
Antrinėms žaliavoms surinkti konteineriai šiuo metu pastatyti, remiantis iki šiol reglamentuojančiais teisės aktais, t.y. atsižvelgiant į nuolat gyvenančių gyventojų skaičių. 2013 metais įsigalioja daugelis Atliekų tvarkymo įstatymo bei kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, remiantis kuriais Vilniaus rajono savivaldybė sudarė bendradarbiavimo sutartis su gamintojų ir importuotojų organizacijomis bei atliekas tvarkančiomis įmonėmis. Pagal minėtas sutartys bus nustatytas papildomų surinkimo priemonių įsigijimo bei pastatymo (įrengimo) apimtis, terminai ir finansavimo tvarką 2014 metams.
Didžiosios atliekos, buityje susidarančios pavojingos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos iš komunalinių atliekų turėtojų Vilniaus rajono savivaldybėje surenkamos apvažiavimo būdu.
Be to, UAB „VAATC“ Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, pagal projektą „Vilniaus apskrities senų sąvartynų (2 vnt) uždarymas, kompostavimo aikštelių (2 vnt) įrengimas ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (9 vnt) įrengimas Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų bei Elektrėnų savivaldybėse”, pagal minimą priemonę įrengė ir eksploatuoja dvi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Vilniaus r., Šatrininkų sen., Vėlučionių k. ir Vilniaus r., Sudervės sen., Grikienių k.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimamos ne tik stambios atliekos (baldai, tekstilės gaminiai, buitinė technika, lengvųjų automobilių padangos), bet perdirbti į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasės, metalai, makulatūra), statybines ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos).
Atkreipiame dėmesį, kad iš juridinių asmenų jokios atliekos nepriimamos į šias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, todėl gyventojai patys turi minėtas atliekas nuvežti į aikšteles.
Atliekas į Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles galima pristatyti darbo dienomis, išskyrus pirmadienį, nuo 10.00 iki 19.00 val., pietų pertrauka 14:30-15:00 val., šeštadieniais nuo 10.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka 13:00-13:30 val. Sekmadieniais ir pirmadieniais aikštelė nedirba.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimamos ir buityje susidarančios pavojingos atliekos: netinkami naudoti buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai, tepalai, elektroninė technika ir pan.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Vilniaus r., Šatrininkų sen., Vėlučionių k. ir Sudervės sen., Grikienių k. iš Vilniaus rajono gyventojų priimamos namų ūkyje ir buityje susidariusios atliekos:
Atliekų kodas pagal Taisyklių* 1 priedą Atliekų pavadinimas pagal Taisyklių* 1 priedą
15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės
20 01 01 popierius ir kartonas
20 01 39 plastikai
16 01 19 plastikai
17 02 03 statybinių ir griovimo atliekų plastikai
15 01 02 plastikinės pakuotės
20 01 02 stiklas
17 02 02 statybinių atliekų stiklas
15 01 07 stiklinės pakuotės
20 01 40 metalas
15 01 04 metalinės pakuotės
17 04 05 geležis ir plienas
17 04 07 metalų mišiniai
20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
16 02 16 sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, kurios nepaminėtos 16 02 15
17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos
17 01 01 betonas
17 01 02 plytos
17 01 03 čerpės ir keramika
17 06 04 Izoliacinės medžiagos
17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos
16 01 03 naudotos padangos
20 01 38 medienos atliekos
15 01 03 medinės pakuotės
17 02 01 medienos atliekos
20 01 10 drabužiai
20 01 11 tekstilės gaminiai
20 03 07 didžiosios atliekos
Šios atliekos bus priimamos, kai bus gauti reikalingi leidimai jų tvarkymui:
16 06 05 kitos baterijos ir akumuliatoriai
20 01 34 baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
02 01 09 agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08
* – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065).
Atkreipiame dėmesį, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse taikomi tokie ribojimai:
– vienas gyventojas (automobilio valdytojas) per 1 metų laikotarpį nemokamai į aikštelę galės atiduoti ne daugiau kaip 4 naudotas automobilio padangas;
– vienas gyventojas į aikštelę per vieną kartą nemokamai galės pristatyti tiek atliekų, kiek telpa į lengvojo automobilio bagažinę ir (ar) lengvojo automobilio priekabą (išskyrus antrines žaliavas). Baldai ar didesnių matmenų buitinė technika galės būti atvežama mikroautobusais;
– į aikštelę nebus įleidžiami sunkesni nei 3,0 tonų bendrojo svorio (automobilio ir krovinio svorio) ir ne aukštesni kaip 2,2 metro atliekas atgabenę automobiliai;
– vienas gyventojas per vieną kartą į aikštelę galės pristatyti ne daugiau kaip 250 kg mišrių statybinių atliekų.
Taip pat taikomi tokie atliekų kiekio pristatymo į aikštelę vienam gyventojui per 1 metų laikotarpį ribojimai:
Atliekų rūšys Matavimo vienetas Kiekis
Stiklo paketas (langai su rėmais) vnt. 5
Stiklo paketas (langų duženos) kg 40
Buitinė technika (televizoriai, kompiuteriai, mikrobangų krosnelės ir t.t.) vnt. po 2
Statybinės ir griovimo atliekos, mediena, baldai kg 500

2014 metais UAB „VAATC“ pagal minėtą projektą planuoja įrengti dar viena didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė bei žalių atliekų kompostavimo aikštelė Vilniaus r., Pakryžės k.
Dažniausiai pasitaikanti problema sodininkų bendrijose susijusi su atliekų tvarkymų yra tai, kad atliekų turėtojai išmeta atliekas nelaikantis atliekų tvarkymo taisyklių.
Pažymime, kad komunalinių atliekų turėtojai privalo laikytis naudojimosi konteineriais instrukcijų ir dėti į komunalinių atliekų konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti.
Komunalinių atliekų turėtojams draudžiama: presuoti ar grūsti atliekas į konteinerius, prie konteinerių palikti atliekas, kurioms šie konteineriai nėra skirti, pilti į konteinerius žemės gruntą, statybines atliekas, pavojingas, skystas atliekas, degančias ar karštas atliekas (pelenus, šlaką), žaliąsias atliekas, savavališkai pakeisti konteinerio stovėjimo vietą.
Didžiosios atliekos, buityje susidarančios pavojingos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos padangos iš komunalinių atliekų turėtojų surenkamos apvažiavimo būdu, t.y. pagal viešai paskelbtą grafiką ir tik tada į seniūnijos teritorijoje parinktą vietą, apie kurią informuoja Seniūnijos specialistai, visi atliekų turėtojai turi vežti minėtas atliekas. Be to, nuo 2013 m. balandžio mėn. kaip jau minėta gyventojai patys gali priduoti nemokamai šiuos atliekos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad komunalinių atliekų turėtojai, prieš išmesdami mišrias komunalines atliekas į konteinerį, jas turi tvarkingai sudėti į plastikinius ar kitokius maišelius, o jeigu konteineris pilnas, jas gali palikti prie konteinerių bet būtinai maišiuose ar kitoje tinkamoje pakuotėje, nes komunalinių atliekų surinkėjas privalo surinkti atliekas, kurios yra konteineriuose arba maišuose ar kitoje tinkamoje pakuotėje prie konteinerių, o aplink konteinerį surinkti privalo tik tas atliekas, kurios iškrito ištuštinimo metu iš konteinerio arba maišo. Atliekos, kurios būna išmėtytos prie konteinerių, atliekų surinkėjai surinkti neturi. Taigi, išmesdami atliekas atliekų turėtojai privalo palaikyti tvarką prie konteinerių, prie konteinerių palikti atliekas gali tik maišiuose ar kitoje tinkamoje pakuotėje tokias atliekas, kurioms šie konteineriai skirti.
Vietinės rinkliavos mokestis sodininkų bendrijoms.
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-03-30 sprendimu Nr. T3-95 patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (minėti dydžiai iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-05-25 sprendimu Nr. T3-220). 2008 metais buvo atlikta Vietines rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą įdiegimo Vilniaus rajono savivaldybėje galimybių analizė. Pagal galimybių analizę, kuri įvertino esamą patirtį Lietuvos savivaldybėse, sodų valdose, vietinės rinkliavos dydžio parametras yra vienas sodo sklypas. Minimalus mokestis buvo skaičiuojamas pagal susidarančių visų komunalinių atliekų visose bendrijose kiekį ir dalijamas iš esamo sklypų skaičiaus (metinė atliekų susikaupimo norma 0.100 t/sodų valdoje). Taigi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje sodų bendrijose esančios sodų valdos rinkliavos dydis yra 36 Lt nepriklausomai nuo to, ar sklype yra pastatai ar ne. Vietine rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą įvesta nuo 2012 m. gegužės 1 d., todėl už 2012 m. rinkliavos dydis yra 24 Lt.
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje sodų bendrijose esančios sodų valdos, kuriose yra nuolat gyvenančių asmenų, rinkliavos mokestis apskaičiuojamas pagal nekilnojamojo turto plotą. Gyvenamojo nekilnojamojo turto atveju rinkliava sudaro 16 Lt už 100 m². Minimalus vieno būsto mokestis yra 7 Lt, maksimalus vieno būsto mokestis – 20 Lt.

šaltinis: http://www.vilniaussodai.lt