Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas

Įsakymas dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Įsakymas dėl statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002

Nutarimas dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje

Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės

Kiti teisės aktai, aktualūs sodininkų bendrijoms: http://www.vilniaussodai.lt/Teis-s-aktai/

SB Rapsas – teisės aktai