Mokesčiai ne bendrijos nariams

Mokesčiai ne bendrijos nariams

Mokesčiai ne bendrijos nariams
2020-01-01 – 2020-12-31d. laikotarpiui
1. 5 EUR už arą – sklypo mokestis, o kitoje kelio pusėje, kur nėra vandenvietės 4 EUR už arą;
2. 50 EUR už sklypą – eksploatavimo išlaidos (Bendrijos bendrų teritorijos plotų, kelių, inžinerinių tinklų remontas ir priežiūra, tvarkymas, sniego valymas, infrastruktūros gerinimas ir kt.);
3. 50 EUR už sklypą – administravimo mokestis (valdymo ir administravimo išlaidos (sutarčių sudarymas, sąskaitų rašymas, suderinimo aktų ruošimas, skolų išieškojimas, pašto išlaidos ir pan.);
4. Bendro susirinkimo patvirtinti tiksliniai mokesčiai (jei toks mokestis įvedamas).
5. Vykdantiems statybas vienkartinis 300 EUR mokestis nuo sklypo kelių priežiūrai ir remontui. Tokio dydžio mokestis taikomas šiuo metu vykdantiems statybas, nepriklausomai kada išduotas sutikimas statybai. Sutikimas statybai išduodamas tik sumokėjus šį mokestį. Jeigu leidimas išduotas anksčiau, kai dar nebuvo nustatytas šis mokestis, o statyba vykdoma dabar – mokestį Bendrijai privaloma sumokėti tokio dydžio, koks nustatytas einamaisiais metais.
6. Už daromas dokumentų kopijas nustatyti 0,15 EUR mokestį už kopiją.
7. Ne bendrijos nariams už laiku nesumokėtus ne bendrijos nario mokesčius (iki einamųjų metų rugsėjo 01 d.), skaičiuojami 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.
8. Sklypo savininkui, kuris neprižiūri savo sklypo, nenušienauja žolės iki Bendrijos Vidaus tvarkos taisyklėse nustayto termino skiriama piniginė 100 EUR bauda už neprižiūrimą sklypą. Baudos sumokėjimas neatleidžia sklypo savininko nuo atsakomybės nušienauti sklypą.
9. Šienavimas 6 arų 50 Eur. Nuo didesnių sklypų plotų imti proporcingą mokestį. Šienavimas sklypo su krūmais ir medžiais 60 Eur. Nuo didesnių sklypų imti proporcingą mokestį.

Naujai įsigytų sklypų savininkams Bendrijos taikomi mokesčiai pradedami skaičiuoti nuo įsigyto sklypo įregistravimo Registrų centre dienos.

SR Rapsas valdyba